יום שני, 5 בספטמבר 2016

חלק שלישי - מבוא

לנוחות הקורא אני מעתיק כאן מלה במלה את הפיסקה המתארת את כוונותיו של החלק השלישי הנקרא 'משטר ופוליטיקה בישראל', "להכיר את המשטר הדמוקרטי בישראל – הלכה למעשה" במסגרתו "נלמד על אופן פעולתה של כל אחת מרשויות השלטון", זאת מכיוון ש"הכרת יחסי הגומלין בין הרשויות והבנת המחויבויות שלהן כלפינו, האזרחים, חשובה כדי להכיר את המציאות הפוליטית בארץ ולהבין מה המשמעות של להיות אזרח במדינת ישראל".

ההדגשות במקור.

בחלק השלישי יש 12 פרקים: היסודות החוקתיים, אזרחות ושבות, בחירות, מפלגות וקבוצות אינטרס, הרשות המחוקקת, המבצעת, היועץ המשפטי, השלטון המקומי, הרשות השופטת, פיקוח ובקרה, מוסד הנשיאות, סיכום לשיטת הממשל (עם דגש על "בעיית המשילות" ו"הצעות לשינוי שיטת הממשל".

בשלב זה, אחרי מעט יותר מ300 עמודים, סביר להניח שלפחות חלק ממה שאכתוב יהיה בבחינת חזרה על דברים שכבר כתבתי. ולכן אני מתנצל מראש בפני אלו שהתעייפו. גם אני מותש, אבל אין ברירה. ספר שמשך כל כך הרבה אש מחייב התבוננות שיטתית לראות 'הכצעקתה'.


פה ושם אמשיך לעשות את מה שעשיתי עד עכשיו – לחדד חידודים לתקן טעויות  ולהוסיף תוספות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה